DaF-Kenner drehen einen Clip
XII EDYCJA konkursu

Wyniki XII edycji konkursu DaF-Kenner drehen einen Clip

Z przyjemnością przedstawiamy zwycięzców oraz wyróżnionych w XII edycji konkursu DaF-Kenner drehen einen Clip.

Do udziału w tegorocznej edycji konkursu zgłosiło się blisko 1400 grup uczniów z klas 1–3 i 4–6 szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych. Otrzymaliśmy ponad 800 prac konkursowych.

Bardzo dziękujemy wszystkim uczniom i nauczycielom, którzy wzięli udział w konkursie, za wysiłek włożony w przygotowanie pracy konkursowej, zaangażowanie, oryginalne pomysły, twórczą energię i poczucie humoru. Wierzymy, że wykonanie piosenki i nagranie teledysku służyło nie tylko doskonaleniu umiejętności językowych i wokalnych ale było również okazją do dobrej zabawy i współpracy w zespole.

Jury XII edycji ogólnopolskiego konkursu języka niemieckiego DaF-Kenner drehen einen Clip, w skład którego weszli przedstawiciele i eksperci językowi Wydawnictwa Szkolnego PWN, Instytutu Goethego oraz Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego, nagrodziło następujące prace:

KATEGORIA KLASY 1-3 SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Miejsce I – praca „Das Krokodil” przygotowana przez uczniów z Zespołu Szkół im. św. Edyty Stein Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców w Lublińcu.
Grupa zgłoszona przez panią Lilianę Mzyk.

Miejsce II – praca „Die fantastichen Acht” przygotowana przez uczniów ze Społecznej Szkoły Podstawowej nr 11 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie.
Grupa zgłoszona przez panią Sylwię Stawarz.

Miejsce III ex aequo – praca „Das Krokodil” przygotowana przez uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 4 im. Janusza Korczaka w Chojnowie.
Grupa zgłoszona przez panią Sabinę Kaszowską.

Miejsce III ex aequo – praca „Backe, backe” przygotowana przez uczniów ze Społecznej Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Kwidzynie.
Grupa zgłoszona przez panią Hannę Żarnowską.

KATEGORIA KLASY 4-6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Miejsce I – praca „Reiseziele” przygotowana przez uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Zdobywców Wału Pomorskiego w Chociwlu.
Grupa zgłoszona przez panią Annę Jachurę.

Miejsce II – praca „Reiseziele” przygotowana przez uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Jaworzni.
Grupa zgłoszona przez panią Renatę Mazur.

Miejsce III – praca „Was machst du?” przygotowana przez uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Dobczycach.
Grupa zgłoszona przez panią Ewę Leśniak.

KATEGORIA KLASY 1–3 GIMNAZJUM

Miejsce I – praca „Ich habe Hunger” przygotowana przez uczniów z Gimnazjum nr 51 w Bydgoszczy.
Grupa zgłoszona przez panią Annę Wolnik.

Miejsce II ex aequo – praca „Daneben” przygotowana przez uczniów ze Społecznego Gimnazjum Omega im. Górnośląskich Noblistów w Katowicach.
Grupa zgłoszona przez panią Monikę Tomaszewską.

Miejsce II ex aequo – praca „Am Montag” przygotowana przez uczniów z Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Brzózie Królewskiej.
Grupa zgłoszona przez panią Monikę Popowicz.

Miejsce III – praca „Meine Kleider” przygotowana przez uczniów z Publicznego Gimnazjum nr 4 im. Jana Kochanowskiego w Opolu.
Grupa zgłoszona przez panią Beatę Zgolik-Mrozek.

KATEGORIA KLASY 1-3 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

Miejsce I – praca „Im Deutschunterricht” przygotowana przez uczniów z Zespółu Szkół Muzycznych im. Ignacego Paderewskiego w Białymstoku.
Grupa zgłoszona przez panią Agnieszkę Dołżyńską.

Miejsce II – praca „Die Flucht vom Märchen” przygotowana przez uczniów z II Liceum Ogólnokształcącego im. prof. Kazimierza Morawskiego w Przemyślu.
Grupa zgłoszona przez panią Monikę Gonet.

Miejsce III – praca „Krokodil” przygotowana przez uczniów z Zespołu Szkół Akademickich Politechniki Wrocławskiej we Wrocławiu.
Grupa zgłoszona przez panią Iwonę Kaj.

NAGRODA SPECJALNA

Nagroda specjalna została przyznana uczniom ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Zgorzelcu za pracę „Backe, backe”.
Grupa zgłoszona przez panią Katarzynę Groch.

WYRÓŻNIENIA

Jury przyznało również wyróżnienia następującym pracom konkursowym:

 • Praca „Was machst du?” przygotowana przez uczniów z Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Świętej Rodziny przy Parafii NMP w Gdyni. Grupa zgłoszona przez panią Annę Godlewską.
 • Praca „Reiseziele” przygotowana przez uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Ignacego Ulatowskiego w Gorzycach Wielkich. Grupa zgłoszona przez panią Barbarę Kupczyk.
 • Praca „Reiseziele” przygotowana przez uczniów z Zespołu Szkół im. św. Edyty Stein Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców w Lublińcu. Grupa zgłoszona przez panią Lilianę Mzyk.
 • Praca „Reiseziele” przygotowana przez uczniów ze Szkoły Podstawowej im. majora Henryka Sucharskiego w Drawsku Pomorskim. Grupa zgłoszona przez panią Igę Sadowską.
 • Praca „Meine Familie” przygotowana przez uczniów z Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum nr 2 w Białym Dunajcu. Grupa zgłoszona przez panią Annę Kukułę.
 • Praca „Meine Familie” przygotowana przez uczniów z Prywatnego Gimnazjum nr 2 „Szkoła Marzeń” w Piasecznie. Grupa zgłoszona przez panią Małgorzatę Sudziak.
 • Praca „Cowboy-Song” przygotowana przez uczniów z Zespołu Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Kutnie. Grupa zgłoszona przez pana Marcina Miedzińskiego.
 • Praca „Von Berlin nach Wien” przygotowana przez uczniów z Zespołu Szkół nr 2 im. Bolesława III Krzywoustego w Kołobrzegu. Grupa zgłoszona przez panią Dominikę Pfeif.
 • Praca „Magischer Zirkel” przygotowana przez uczniów z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Bydgoszczy. Grupa zgłoszona przez panią Martę Szreiber.
 • Praca „Gesunder Körper, gesunder Geist” przygotowana przez uczniów z Diecezjalnego Liceum Humanistycznego w Nysie. Grupa zgłoszona przez panią Annę Wragę.
 • Praca „Auf der Suche nach der Liebe” przygotowana przez uczniów z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Szkoły Podchorążych Piechoty w Komorowie w Starym Lubiejewie. Grupa zgłoszona przez panią Małgorzatę Sówkę.

Gratulujemy laureatom!

Serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnych edycjach konkursu DaF-Kenner!

Weź udział w konkursie

 • Zapoznaj się z Regulaminem konkursu
 • Zgłoś grupę uczniów do udziału w konkursie wypełniając Formularz w terminie do 29.02.2016 r. Każda grupa wymaga zgłoszenia na odrębnym formularzu
 • Uczniowie wykonują piosenkę wybraną z podanej na stronie konkursu listy lub układają samodzielnie tekst na dowolny temat w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz nagrywają teledysk
 • Prześlij nagranie w formie pliku na adres dafkenner@pwn.pl za pomocą usługi We Transfer do dnia 15.04.2016 r.
 • Wypełnione i podpisane załączniki nr 1 a lub 1 b - zgody na udział dziecka w konkursie oraz załącznik nr 2 - sprawozdanie należy wysłać na 15.04.2016 r. w formie zeskanowanej na adres mailowy dafkenner@pwn.pl lub drogą pocztową na adres:

  Wydawnictwo Szkolne PWN Sp. z o.o.
  ul. Daimlera 2
  02-460 Warszawa
  z dopiskiem „DaF-Kenner”

Harmonogram

 • 07.01 – 29.02.2016 r.
  Zgłaszanie uczestników
 • do 15.04.2016 r.
  Nadsyłanie do Organizatora prac konkursowych
 • do 23.05.2016 r.
  Ogłoszenie wyników konkursu

Dokumenty do pobrania

Pytania i odpowiedzi

 • Kto może wziąć udział w konkursie?
  Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych (klasy 1-3 i 4-6), gimnazjów (klasy 1-3) oraz szkół ponadgimnazjalnych (klasy 1-3).
 • W jaki sposób zgłosić się do udziału w konkursie?
  Nauczyciel zgłasza grupę uczniów w terminie 07.01. – 29.02.2016 r., za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.dafkenner.wszpwn.com.pl. Każda grupa wymaga odrębnego zgłoszenia. Osoba zgłaszająca otrzymuje informację mailową z potwierdzeniem zgłoszenia oraz nadanym numerem, którym należy się posługiwać nadsyłając prace konkursowe.
 • Na czym polega zadanie konkursowe?
  W kategoriach: szkół podstawowych i gimnazjów uczniowie wykonują piosenkę wybraną z podanej na stronie konkursu listy lub oraz nagrywają teledysk. W kategorii szkół ponadgimnazjalnych uczniowie piszą samodzielnie tekst piosenki do jednej z melodii wybranej z listy, wykonują piosenkę oraz nagrywają teledysk.
 • W jaki sposób wysłać pracę konkursową?
  Nagranie w formie pliku należy przesłać za pomocą aplikacji We Transfer na adres dafkenner@pwn.pl do dnia 15.04.2016 r. Szczegółowa instrukcja znajduje się w mailu potwierdzającym przyjęcie zgłoszenia grupy do udziału w konkursie.
 • W jaki sposób należy nadesłać zgody uczestników na udział w konkursie?
  Zgody na udział w konkursie muszą być wyrażone poprzez wypełnienie załącznika 1 a - w przypadku uczniów niepełnoletnich lub 1 b – w przypadku uczniów pełnoletnich. Załączniki mogą zostać zeskanowane i przesłane drogą mailową na adres dafkenner@pwn.pl lub w wersji oryginalnej na adres organizatora: wydawnictwo Szkolne PWN, ul. G. Daimlera 2, 02-460 Warszawa. Do dokumentacji musi zostać załączone Sprawozdanie – załącznik nr 2 do regulaminu konkursu.
 • Ile nagrań może nadesłać jedna grupa?
  Każda grupa może nadesłać jedną pracę.
 • Jakie są kryteria oceny?
  Jury oceni prace konkursowe pod kątem poprawności językowej, oryginalności tekstu piosenki (w przypadku kategorii szkół ponadgimnazjalnych), zgodności aranżacji z treścią piosenki, pomysłowości i oryginalność aranżacji, walorów artystycznych, nawiązania do realiów/ kultury krajów niemieckojęzycznych.

Organizator:

Partnerzy:

Patronat: