DaF-Kenner kochen!
XIII EDYCJA konkursu

Patronat honorowy
Kurta Schellera

XIII Edycja DaF-Kenner trwa – czekamy na prace konkursowe

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń do XIII edycji konkursu DaF-Kenner kochen!

Dziękujemy wszystkim, którzy zdecydowali się na udział w konkursie. Na prace konkursowe czekamy do 14.04.2017 r.

Nagrania pracy konkursowej w formie pliku w formacie mp4, mov, wmv lub mpg należy przesłać za pomocą aplikacji We Transfer na adres dafkenner@pwn.pl do dnia 14.04.2017 r.

Wypełnione i podpisane załączniki nr 1a lub 1b (zgody na udział w konkursie) oraz załącznik nr 2 (sprawozdanie) należy wysłać na 14.04.2017 r. w formie zeskanowanej na adres mailowy dafkenner@pwn.pl lub w formie drukowanej – drogą pocztową na adres:

PWN Wydawnictwo Szkolne
Daimlera 2
02-460 Warszawa

Wszystkim uczestnikom życzymy owocnego gotowania! Poznajcie język niemiecki od kuchni!

Weź udział w konkursie

 • Zapoznaj się z Regulaminem konkursu
 • Zgłoś grupę uczniów do udziału w konkursie wypełniając Formularz w terminie do 28.02.2017 r. Każda grupa wymaga zgłoszenia na odrębnym formularzu.
 • Uczniowie przygotowują informacje na temat potrawy, pochodzącej z jednego z krajów niemieckojęzycznych, a następnie prezentują te informacje w języku niemieckim wraz z recepturą potrawy. Uczniowie samodzielnie przygotowują danie i nagrywają film.
 • Prześlij nagranie w formie pliku na adres dafkenner@pwn.pl za pomocą usługi We Transfer do dnia 14.04.2017 r.
 • Wypełnione i podpisane załączniki nr 1 a lub 1 b - zgody na udział dziecka w konkursie oraz załącznik nr 2 - sprawozdanie należy wysłać do 14.04.2017 r. w formie zeskanowanej na adres mailowy dafkenner@pwn.pl lub drogą pocztową na adres:

  PWN Wydawnictwo Szkolne
  ul. Daimlera 2
  02-460 Warszawa
  z dopiskiem „DaF-Kenner”

Harmonogram konkursu

 • 9.01 – 28.02.2017 r.
  Zgłaszanie uczestników
 • do 14.04.2017 r.
  Nadsyłanie do Organizatora prac konkursowych
 • do 19.05.2017 r.
  Ogłoszenie wyników konkursu

Dokumenty do pobrania

Pytania i odpowiedzi

 • Kto może wziąć udział w konkursie?
  Konkurs organizowany jest dla uczniów uczących się języka niemieckiego, w czterech kategoriach wiekowych: klasy 1-3 szkoły podstawowej, klasy 4-6 szkoły podstawowej, klasy 1-3 gimnazjum, klasy 1-3 PG
 • W jaki sposób zgłosić się do udziału w konkursie?
  Nauczyciel zgłasza grupę uczniów w terminie 09.01. – 28.02.2017 r., za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.dafkenner.wszpwn.com.pl. Każda grupa wymaga odrębnego zgłoszenia. Osoba zgłaszająca otrzymuje informację mailową z potwierdzeniem zgłoszenia oraz nadanym numerem, którym należy się posługiwać nadsyłając prace konkursowe.
 • Na czym polega zadanie konkursowe?
  Uczniowie przygotowują informacje na temat potrawy, pochodzącej z jednego z krajów niemieckojęzycznych, a następnie prezentują te informacje w języku niemieckim wraz z recepturą potrawy. Uczniowie samodzielnie przygotowują danie i nagrywają film, trwający maksymalnie 6 minut.
 • W jaki sposób wysłać pracę konkursową?
  Nagranie w formie pliku należy przesłać za pomocą aplikacji We Transfer na adres dafkenner@pwn.pl do dnia 14.04.2017 r. Szczegółowa instrukcja znajduje się w mailu potwierdzającym przyjęcie zgłoszenia grupy do udziału w konkursie.
 • W jaki sposób należy nadesłać zgody uczestników na udział w konkursie?
  Zgody na udział w konkursie muszą być wyrażone poprzez wypełnienie załącznika 1 a - w przypadku uczniów niepełnoletnich lub 1 b – w przypadku uczniów pełnoletnich. Załączniki mogą zostać zeskanowane i przesłane drogą mailową na adres dafkenner@pwn.pl lub w wersji oryginalnej na adres organizatora: PWN Wydawnictwo Szkolne , ul. G. Daimlera 2, 02-460 Warszawa. Do dokumentacji musi zostać załączone Sprawozdanie – załącznik nr 2 do regulaminu konkursu.
 • Ile prac może nadesłać jedna grupa?
  Każda grupa może przysłać jedną pracę konkursową.
 • Ile grup konkursowych może zgłosić jeden nauczyciel?
  Każdy nauczyciel może zgłosić dowolną ilość grup do udziału w konkursie.
 • Jakie są kryteria oceny prac konkursowych?
  Jury oceni prace konkursowe pod kątem: poprawności językowej, sposobu prezentacji oraz ilości informacji na temat potrawy, oryginalności pomysłu, stopnia trudności wykonania, sposobu wykonania dania, nawiązania do realiów/ kultury krajów niemieckojęzycznych.

Organizator:

Partnerzy:

Patronat: